0902 937 655

Contactor tiếng ồn thấp CX³ có tay cầm mặt trước 2 cực – 25A – 250V~412558