0902 937 655

Công tắc một cực Synergy – 1 gang – 1 chiều – 10 AX 250 V~ – bọc kim loại – 733800