0902 937 655

Công tắc đơn Galion 2 cực 1 chiều 45A có đèn 282426

Liên hệ

Tên sản phẩm: Công tắc đơn 2 cực  1 chiều có đèn Galion

Màu: Trắng, vàng đồng, sâm banh, xám đậm

Mã sản phẩm: 282426, 282426-C1, 282426-C2, 282426-C3