0902 937 655

Công tắc đôi 2 chiều 16A Galion

Tên sản phẩm: Công tắc đôi 2 chiều 16A Galion

Màu: Trắng, vàng đồng, sâm banh, xám đậm

Mã sản phẩm: 282403, 282403-C1, 282403-C2, 282403-C3