0902 937 655

Công tắc chuyển đổi phụ trợ DX³ – 6 A 250 V~ – có thể trao đổi – module 0,5 – 406262