0902 937 655

Công tắc ba 2 chiều 16A Galion

Tên sản phẩm: Công tắc ba 2 chiều 16A Galion

Màu: Trắng, vàng đồng, sâm banh, xám đậm

Mã sản phẩm: 282405, 282405-C1, 282405-C2, 282405-C3