0902 937 655

Công tắc 1 chiều, 10A – 250V – 283200