0902 937 655

Chiết áp đèn dạng xoay (Dimmer) 500W Mallia Senses 281080DB

Tên sản phẩm: Chiết áp đèn dạng xoay (Dimmer) 500W Mallia Senses
Mã sản phẩm: 281080DB
Màu:
đồng đen
Kích thước:
86 x 86 mm
Hãng sản xuất: Legrand