0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 50A 4500 Legrand | 402160

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 50A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 50A

Mã sản phẩm: 402160