0902 937 655

CB tép (MCB) 4P 6A 4500 Legrand | 402205

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 4P 6A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 6A

4P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402205