0902 937 655

CB tép (MCB) 4P 32A 4500 Legrand | 402211

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 4P 32A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 32A

4P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402211