0902 937 655

CB tép (MCB) 4P 20A 6000 Legrand | 402347

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 4P 20A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 20A

4P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402347