0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 40A 4500 Legrand | 402159

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 40A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 40A

Mã sản phẩm: 402159