0902 937 655

CB tép (MCB) 3P 10A 4500 Legrand | 402195

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 3P 10A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 10A

3P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402195