0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 32A 4500 Legrand | 402158

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 32A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 32A

Mã sản phẩm: 402158