0902 937 655

CB tép (MCB) 2P 50A 6000 Legrand | 402329

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 50A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 50A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402329