0902 937 655

CB tép (MCB) 2P 25A 4500 Legrand | 402188

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 25A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 25A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402188