0902 937 655

CB tép (MCB) 2P 20A 6000 Legrand | 402325

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 20A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 20A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm:  402325