0902 937 655

MCB 2P 20A 4500 legrand | 402187

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 20A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 20A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402187