0902 937 655

CB tép (MCB) 2P 16A 4500 Legrand | 402186

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 16A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 16A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402186