0902 937 655

MCB 2P 10A 4500 Legrand | 402184

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 2P 10A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 10A

2P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402184