0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 6A 6000 Legrand | 402310

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 6A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 6A

1P ~ 230/400V

Mã sản phẩm:402310