0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 40A 6000 Legrand | 402317

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 40A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 40A

1P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402317