0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 20A 6000 Legrand | 402314

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 20A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 20A

1P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402314