0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 16A 6000 Legrand | 402313

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 16A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) :16 A

1P ~ 230/400V

Mã sản phẩm: 402313