0902 937 655

CB tép (MCB) 1P 10A 6000 Legrand | 402311

Tên sản phẩm: CB tép (MCB) 1P 10A 6000 Legrand

Dòng định mức (In) : 10A

1P ~ 230/400V

Mã sản phẩm:402311