0902 937 655

CB tép (MCB)1P 16A 4500 Legrand | 402155

Tên sản phẩm: CB tép (MCB)1P 16A 4500 Legrand

Dòng định mức (In) : 16A

Mã sản phẩm: 402155