0902 937 655

Cầu dao DPX3 630,4 cực, dòng định mức 630A và bộ bảo vệ điện tử núm xoay.- 422555