0902 937 655

Cầu dao DPX3 250,4 cực, có dòng định mức 250A và bảo vệ điện tử.+ bảo vệ chống rò rỉ đất – 422008