0902 937 655

Cầu dao DPX3 250,4 cực, có dòng định mức 160A và bảo vệ điện tử.- 422001