0902 937 655

Cầu dao DPX3 250,4 cực, có dòng định mức 100A và bảo vệ nhiệt từ – 420277