0902 937 655

Cầu dao DPX3 250,3 cực, có dòng định mức 200A và bảo vệ điện tử – 422016