0902 937 655

Cầu dao DPX3 160,3 cực, có dòng định mức 160A và bảo vệ nhiệt từ.- 420086