0902 937 655

Cầu dao DPX 250,3 cực, có dòng định mức 100A và bảo vệ nhiệt từ. – 026633