0902 937 655

Cầu dao chống rò với bảo vệ quá tải (RCBO) -10kA -4P-400 V~ -63 A -30mA -AC – 411192