0902 937 655

Cầu dao chống rò với bảo vệ quá tải (RCBO) -10kA -1P+N-230 V~ -10 A -30mA -AC – 411000