0902 937 655

Backbox điều chỉnh tự động cho hộp âm sàn tròn 088069

Tên sản phẩm: Backbox điều chỉnh tự động cho hộp âm sàn tròn 088069
Mã sản phẩm: 088069
Chất liệu: nhựa
Hãng sản xuất: Legrand